23 Sie

Tiananmen Nazarbajewa w Warszawie.

Kazachski Tiananmen Nazarbajewa w Warszawie. Głos Opozycji Kazachstan nie da się zabić, unosił się nad wizytą w Pałacu.
Nazarbajew unicestwił Opozycje w kraju. Sama przeciw dyktatury Kazachstan.

Kazachski Tiananmen Nazarbajewa w Warszawie. Głos Opozycji Kazachstan nie da się zabić, unosił się nad wizytą w Pałacu. Nazarbajew unicestwił Opozycje w kraju. Sama przeciw dyktatury Kazachstan.

Kazachski Tiananmen Nazarbajewa w Warszawie. Głos Opozycji Kazachstan nie da się zabić, unosił się nad wizytą w Pałacu.
Nazarbajew unicestwił Opozycje w kraju. Sama przeciw dyktatury Kazachstan.

20 Sie

Пикиет в связи с визитом Президента Казахстана в Польше.

Приглашаем на пикет

22 августа, в 12:00

перед Президенским дворцом в Варшаве

в связи с визитом Президента Казахстана в Польше.

 Ограничение политических свобод и свободы слова, аресты и тюремное заключение противников власти, отсутствие независимой судебной системы, тотальная коррупция – это сегодняшний Казахстан.

Казахстан находится в историческом моменте, когда народ не согласен с политикой нынешнего правительства, проходят протесты рабочих, волны самоубийств молодых людей, репрессии против обычных граждан, которые вышли на мирные митинги. Растёт необходимость диалога власти с оппозицией, чтобы изменить эту ситуацию и предотвратить массовые протесты и кровопролитие

История Польши дает пример того, как мирно разрешить такие ситуации. Большинство требований «Солидарности» с августа 1980 года является актуальными и на сегодня для Казахстана.

Во время пикета будем вручать письмо Президенту Польши.

Председатель Оппозиции Казахстана за рубежом

Балли Мажец

Tel +48 605 039 973

wspolnotakaz@gmail.com

www.wspolnotakaz.pl

20 Sie

Pikieta 22 sierpnia, godz. 12:00. Wizyta dyktatora w Polsce.

Zapraszamy na pikietę

22 sierpnia, godz. 12:00

przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie

w związku z wizytą autorytarnego Prezydenta Kazachstanu

Naszą Pikietą pragniemy zwrócić uwagę światowej społeczności na łamanie praw człowieka i brak demokracji w Kazachstanie.

Ograniczenie swobód politycznych i wolności słowa, areszty i więzienia przeciwników władzy, brak niezawisłego sądownictwa, wszechobecna korupcja – to jest dzisiejszy Kazachstan. Ani jedne dotychczasowe wybory, zarówno parlamentarne jak i prezydenckie, nie zostały uznane przez społeczność międzynarodową za wolne i demokratyczne.

Opozycja nie ma nic przeciwko współpracy gospodarczej ale nadzieja na rozwój gospodarczych kontaktów z Kazachstanem to mit – Kazachstan przy cenie 50 USD  za baryłkę ropy jest na skraju bankructwa. Społeczeństwo jest biedne i nie stać go na towary z Polski (np. nauczyciele i lekarze zarabiają 200 USD/ miesiąc). Polska ma nadzieję na dywersyfikacje dostaw ropy z pominięciem Rosji ale Nazarbajew obiecuje to już od 15 lat i nic. Nazarbajew naobiecuje, wróci do siebie a wszystko zostanie po staremu.

Spotkanie autokratycznego prezydenta Nazarbajewa z przywódcą dużego europejskiego państwa jak Polska jest potrzebne tylko dyktatorowi i nobilituje go w oczach własnego narodu i demokratycznego świata.

Do Kazachstanu zostało zesłanych w czasach stalinowskich prawie 400 tysięcy Polaków. Kazachowie pomagali im przeżyć i dzielili się z nimi tym co mieli, chociaż sami niewiele mieli. Polska ma moralny obowiązek interesować się sytuacją w Kazachstanie, chociażby ze względu na mieszkających tam Polaków, zesłanych w czasach stalinowskich.

W czasie pikiety planowane jest wręczenie Petycji Prezydentowi RP.

Opozycja Kazachstanu za granicą

Balli Marzec

Tel +48 605 039 973

wspolnotakaz@gmail.com

www.wspolnotakaz.pl

18 Sie

Оппозиция призывает к диалогу власти Казахстана.

Президенту Казахстана

Нурсултану Назарбаеву

Господин Президент!

В связи с Вашим визитом в Польше обращаемся о начало диалога с оппозицией Казахстана.

Казахстан находится в историческом моменте, когда народ не согласен с политикой нынешнего правительства, проходят протесты рабочих, волны самоубийств молодых людей, репрессии против обычных граждан, которые вышли на мирные митинги. Растёт необходимость диалога власти с оппозицией, чтобы изменить эту ситуацию и предотвратить массовые протесты и кровопролитие.

Ограничение политических свобод и свободы слова, аресты и тюремное заключение противников власти, отсутствие независимой судебной системы, тотальная коррупция – это сегодняшний Казахстан.

История Польши дает пример того, как мирно разрешить такие ситуации. Большинство требований «Солидарности» с августа 1980 года является актуальными и на сегодня для Казахстана.

Мы считаем, что Польша имеет моральное обязательство оказывать помощь в этих переговорах, хотя бы из-за проживающих в Казахстане поляков, депортированных при Сталине.

Оппозиция Казахстана готова к переговорам с Господином Президентом о выполнении следующих требований: (więcej…)

20 Maj

Обращение Оппозиции Казахстана за рубежом по Земельному вопросу.

Обращение Оппозиции Казахстана за рубежом по Земельному вопросу.

Оппозиция Казахстана за рубежом переживала, и будет всегда переживать за свой народ. Мы, как и многие наши соотечественники хотим, что бы народное богатство – Земля – всегда принадлежала только народу Казахстана. Земля достояние народа и нет согласия народа ни на продажу, ни на аренду её иностранцам. Уверены, так думают многие и митингующие и про властные люди. В этом вопросе Казахстан един и не делим и все народы страны вместе, как одна большая 17 миллионная семья, должны сохранить и защитить земли Казахстана.

Обращаемся к Ак Орде, прислушайтесь и примите волю народа, которая была высказана на митингах в городах Казахстана. Митинги были мирные, без политических требований, только просьба оставить земли Казахстана для народа. (więcej…)