18 Sie

Opozycja wzywa do dialogu i prosi o pośrednictwo Prezydenta RP.

Opozycja wzywa do dialogu i prosi o pośrednictwo Prezydenta RP.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Andrzej Duda

Panie Prezydencie,

W związku z wizytą Prezydenta Kazachstanu N. Nazarbajewa zwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie w organizacji spotkania opozycji Kazachstanu z Prezydentem Kazachstanu.

Ograniczenie swobód politycznych i wolności słowa, areszty i więzienia przeciwników władzy, brak niezawisłego sądownictwa, wszechobecna korupcja – to jest dzisiejszy Kazachstan.

Kazachstan znajduje się w historycznym momencie, kiedy naród nie zgadza się z polityką obecnej władzy, są protesty robotników, są fale samobójstw młodych ludzi, represje wobec zwykłych obywateli wychodzących na pokojowe mitingi. Narasta potrzeba dialogu władzy z opozycją, aby zmienić tą sytuacje i nie dopuścić do masowych protestów i rozlewu krwi.

Polska historia daje przykład, jak pokojowo rozwiązywać takie sytuacje. Większość sierpniowych postulatów Solidarności z 1980 roku jest aktualnych i dzisiaj dla Kazachstanu.

Opozycja Kazachstanu jest gotowa do rozmów z Prezydentem Nazarbajewem o realizacji następujących postulatów: (więcej…)

18 Sie

Оппозиция призывает к диалогу власти Казахстана.

Президенту Казахстана

Нурсултану Назарбаеву

Господин Президент!

В связи с Вашим визитом в Польше обращаемся о начало диалога с оппозицией Казахстана.

Казахстан находится в историческом моменте, когда народ не согласен с политикой нынешнего правительства, проходят протесты рабочих, волны самоубийств молодых людей, репрессии против обычных граждан, которые вышли на мирные митинги. Растёт необходимость диалога власти с оппозицией, чтобы изменить эту ситуацию и предотвратить массовые протесты и кровопролитие.

Ограничение политических свобод и свободы слова, аресты и тюремное заключение противников власти, отсутствие независимой судебной системы, тотальная коррупция – это сегодняшний Казахстан.

История Польши дает пример того, как мирно разрешить такие ситуации. Большинство требований «Солидарности» с августа 1980 года является актуальными и на сегодня для Казахстана.

Мы считаем, что Польша имеет моральное обязательство оказывать помощь в этих переговорах, хотя бы из-за проживающих в Казахстане поляков, депортированных при Сталине.

Оппозиция Казахстана готова к переговорам с Господином Президентом о выполнении следующих требований: (więcej…)

27 Kwi

Дорогие соотечественники все на защиту земли!

Дорогие соотечественники все на защиту земли!

После того как в Казахстане узнали, что власти решили под видом аренды практически распрадажу земли, многие не могли быть равнодушны и люди начали выходить на одиночные пикеты или на многотысячный митинг, такой который прошёл в Атырау. Широкомоштабный митинг в Атырау всех удивил и восхитил. Атырауцы не первый раз показалы пример мужества и организованности. Молодцы!
Народ вышел на митинги в Атырау, в Актау, вСемее массово, потому что для всех земля это святое, все знают, что без земли народ будет как бездомный бомж, как бродяга без роду и племени. Поэтому, уверенна, что выйдет весь Казахстан на защиту казахстанской земли и в маленьких местностях и в больших городах.
Дальше молчать тому, что творится в Казахстане это не только пагубно, но и опасно остатся без земли, а значит и без Родины.

(więcej…)

28 Kwi

Opozycja nie uznaje wyników wyborów prezydenckich w Kazachstanie

Opozycja zbojkotowała wybory w Kazachstanie i zaapelowała do świata o nieuznawanie wyników.

W Kazachstanie 26 kwietnia odbyły się przedterminowe wybory prezydenckie. Po raz piąty Nursułtan Nazarbajew, obecny prezydent Kazachstanu, wygrał zdobywając 97,75 proc. głosów przy frekwencji 95,22%
OBWE krytykuje wybory prezydenckie w Kazachstanie. Według OBWE wyborcy nie mieli realnego wyboru do walki o władzę nie dopuszczono prawdziwej opozycji.
W Kazachstanie jest też ograniczona możliwość wyrażania poglądów i wolność prasy – głosi oświadczenie OBWE.
Wśród naruszeń wymienione szeregi podobnych podpisów na listach wyborczych, głosowania grupami, nieprawidłowo zamkniętych urnach wyborczych, przypadki wielokrotnego głosowania i głosowanie pod przymusem.
Obserwatorzy powiedziały również, że przepisy ograniczające regulacji mediów w tym zamykania i blokowania stron internetowych, zmniejszyły różnorodność poglądów i stłumiły debaty publiczne
Opozycja te wybory zbojkotowała i zaapelowała do świata o nieuznawanie wyników wyborów prezydenckich w Kazachstanie.
Balli Marzec

28 Kwi

Оппозиция Казахстана не признаёт итогов президенских выборов в Казахстане

Оппозиция Казахстана не признаёт итогов президенских выборов  в Казахстане и призывает считать их не лигитимными.

Оппозиция Казахстана не признаёт итогов президенских выборов  в Казахстане

Оппозиция Казахстана не признаёт итогов президенских выборов в Казахстане

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) считает, что выбор избирателей на президентских выборах в Казахстанет 26 апреля 2015г  был ограничен из-за отсутствия реальной оппозиции и ограничения свободы слова.
Наблюдатели отметили значительное ограничение свободы выражения мнения и отсутствие реального выбора между политическими альтернативами.

https://www.youtube.com/watch?v=_3YANs7hkPk&feature=youtu.be&a