27 mar

Odmowę wszczęcia dochodzenia w sprawie zaatakowania przez Ukrainkę Ludmyla Kozlovska z Fundacji Otwarty Dialog, wolontariusza w czasie kampanii wyborczej do Sejmu RP Kazaszki Balli Marzec.

Zapraszamy 29 marca (środa) 2017r. o godz 14:00 sala 361 do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia ul. Marszalkowska 82

Odbędzie się posiedzenie sądu w sprawie zażalenie na Postanowienie Prokuratora o Odmowę wszczęcia dochodzenia w sprawie zaatakowania przez Ukrainkę Ludmyla Kozlovska z Fundacji Otwarty Dialog, wolontariusza w czasie kampanii wyborczej do Sejmu RP Kazaszki Balli Marzec.

W dniu 8 października 2015 roku w Warszawie na ul. Krakowskie Przedmieście przeszkadzano mnie i wolontariuszowi  w swobodnym wykonywaniu prawa do kampanii wyborczej poprzez użycie przemocy wobec wolontariusza w postaci szarpania i próbowania wyrwania transparentu z plakatem wyborczym Balli Marzec, kandydującej na posła do Sejmu RP.

W dniu 8 października 2015 roku w Warszawie na ul. Krakowskie Przedmieście, wolontariusz został zaatakowany przez Ludmyla Kozłovska z Fundacji Otwarty Dialog.

Fundacja Otwarty Dialog współpracuje z oligarchę Ablyazov który ukradł w Kazachstanie, u kazachskiego narodu ponad sześć miliardów dolarów.

Ablyazov zatrudnia i wydaje kolosalne środki na swoich najemników, wierząc, że to oni go uratują przed sprawiedliwym sądem. A ci najemnicy, z kolei, biorą za swoje usługi ogromne pieniądze, jeżdżąc na niezliczone wycieczki po Europie, próbując przekupić polityków i dziennikarzy. Politycy są przez nich czasami zastraszani groźbą pikiety lub wysyłką krytycznych materiałów do mediów. A od dziennikarzy żądają, żeby pisali o Ablyazov, jako o prześladowanym opozycjoniście.

A przecież filozofia Ablyazov jest prosta – ukradł 6 miliardów, część trzeba wydać na przekupienie polityków, dziennikarzy, organizacji pozarządowych, a z resztą miliardów można wygodnie żyć z rodziną w Europie, śmiejąc się z ludzkiej naiwności. My opozycja Kazachstanu traktujemy Ablyazova nie jak dysydenta, ale jako „mega oszusta”.

W związku z powyższym prosiłam o wszczęcie dochodzenia w tej sprawie.

Zajmuję się prawami człowieka w Kazachstanie i chciałabym, żeby moje konstytucyjne prawa w Polsce zostały przestrzegane.

Balli Marzec

Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Kazachska

wspolnotakaz@gmail.com

Tel 605-039-973

Sygnatura sprawy:

PR 4 Ds. 716.2016.IV

Syg. akt II Kp 332/17

27 mar

Суд проведет слушания по апелляции против решения прокурора об отказе в возбуждении расследования по факту нападения со стороны украинки Людмила Козловска с фонда Открытый Диалог

Приглашаем 29 марта (среда) 2017r. в 14:00 зал № 361 в окружной суд для Варшавы – Центр ул. Marszalkowska 82

Суд проведет слушания по апелляции против решения прокурора об отказе в возбуждении расследования по факту нападения со стороны украинки Людмила Козловска с фонда Открытый Диалог, на волонтёра во время избирательной кампании по выборам в Сейм казашки Балли Marzec.

Фонд Открытый Диалог сотрудничает с вором олигархом Аблязов, который украл в Казахстане, у казахского народа более 6 миллиардов $

Огромные деньги Аблязов тратит на своих наёмников, веря, что они его спасут. А эти наёмники в свою очередь беря за свои услуги огромные деньги совершают безчисленные поездки по Европе пытаясь подкупить на сторону Аблязова политиков, журналистов. Политиков они иногда запугивают, тем что устроят пикет или разошлют в СМИ критикующие их материалы. А от журналистов требуют чтобы писали о Аблязове, как о преследованным оппозиционере.

Хотя философия Аблязова ясна – украл 6 млрд, часть потратить на подкуп политиков, журналистов, благосклонных НПО и жить с оставшими миллиардами припеваючи, смеясь над людской наивностью, со своей семьёй в Европе. Оппозиция Казахстана относится к Аблязовy не как к диссиденту, а как к «крупному мошеннику».

8 октября 2015 года в Варшаве применено насилие в отношении волонтера во время избирательной компании кандидата в депутаты Сейма Польши Балли Мажец

Поэтому я просила провести расследование дела.

Балли Marzec

Президент Ассоциации Wspólnota Kazachska

wspolnotakaz@gmail.com

Tel 605-039-973

Дело №:

PR 4 Ds. 716.2016.IV

Дело №

II Kp 332/17

6 mar

Biełsat promuje kazachskiego oligarchę oszusta.

Biełsat promuje kazachskiego oligarchę oszusta.

Telewizja Biełsat finansowana przez Polski MSZ i TVP, czyli polskiego podatnika, promuje kazachskiego oligarchę Ablyazov. Ostatnio ukazał się prawie półgodzinny wywiad z nim przeprowadzony we Francji. Wychodzi, że z kieszeni polskiego podatnika sfinansowano wyjazd ekipy telewizyjnej i dziennikarzy. Oburzające jest, że stacja, która została powołana, żeby promować idee demokracji na Białorusi, zajmuje się promowaniem oszusta oligarcha. Ablyazov znany jest z tego, że płaci za życzliwość dziennikarzy aby podtrzymywać imidż prześladowanego.

Prosimy o wyjaśnienie, czy takie działanie jest zgodne z linią programową stacji Biełsat utrzymywanej na koszt polskiego podatnika? Oczekujemy od MSZ i Komisji zajmujących się państwowymi mediami zabrania głosu w tej sprawie. W razie potrzeby możemy udostępnić materiały.

Oligarcha Abliazow ukradł w Kazachstanie, u kazachskiego narodu ponad sześć miliardów dolarów.

Abliazow wydaje kolosalne środki na PR, próbując przekupić polityków i dziennikarzy. Politycy są przez niego czasami zastraszani groźbą pikiety lub wysyłką krytycznych materiałów do mediów. A od dziennikarzy żąda, żeby pisali o nim, jako o prześladowanym opozycjoniście.

A przecież filozofia Abliazowa jest prosta – ukradł 6 miliardów, część trzeba wydać na przekupienie polityków, dziennikarzy, organizacji pozarządowych, a z resztą miliardów można wygodnie żyć z rodziną w Europie, śmiejąc się z ludzkiej naiwności. Dlatego trzeba traktować Abliazowa nie jak dysydenta, ale jako „mega oszusta”.

Słychać głosy, że Abliazow sponsorował opozycję w Kazachstanie. Należy zauważyć, że sponsorował tylko te organizacje pozarządowe i media, które stworzyli jego ludzie, żeby mogli wspierać Abliazowa i jego świtę. W „abliazowskich” mediach pisano tylko o jego współpracownikach, rozcieńczając trochę wiadomościami o innych prześladowanych przez reżim Kazachstanu, aby wyglądać przekonująco.

Już raz udało się Abliazowowi przy pomocy nieczystych środków uzyskać azyl polityczny w Wielkiej Brytanii. Ale po tym, jak ukrywając swoje aktywa przed brytyjskim sądem, otrzymał wyrok 22 miesięcy więzienia, Abliazow zbiegł z egzotycznym paszportem Republiki Środkowoafrykańskiej do Francji. Ablyazov odsiedziawszy w więzieniu we Francji 3 lata, został wypuszczony ale w dalszym ciągu ciążą na nim zarzuty sądu brytyjskiego o ukrywanie majątku.

Prawdziwa opozycja nie ma nic wspólnego z aferzystą Ablyazowem, chociaż ludzie Abliazowa głoszą w Europie, że prawdziwa opozycja to tylko oni, a ci, którzy nie współpracują z Abliazowem to ludzie reżimu Nazarbajewa. Oczernianie prawdziwej opozycji – takie są metody pracy współpracowników i najemników Abliazowa.

To, że Abliazow nazywa siebie opozycjonistą powoduje ogromne szkody dla prawdziwej opozycji. Prawdziwa opozycja w Kazachstanie nie posiada ukradzionych miliardów i nie współpracuje z kryminalistami.

Motto prawdziwej opozycji Kazachstanu to – Ludzie opozycji muszą być jak żona Cezara – czyści i poza wszelkimi podejrzeniami, wtedy w kraju i za granicą będzie zaufanie, szacunek i wsparcie.

Balli Marzec

Opozycja Kazachstanu za granicą

3 mar

Вызываю Аблязова на жекпе жек.

Вызываю Аблязова на Жекпе Жек.
На любой территории Европы и Мира. При любых условиях и на любые виды. В прямом эфире. На любых условиях.
Идёт информационная война между настоящей оппозицией и Аблязовым. Например я нахожусь в оппозиции к власти с 2002 года, когда Назарбаев был здесь в Польше и я выступила тогда впервые открыто против произвола в Казахстане.
Аблязов твердит что он не украл 6 миллиардов за 5 лет и что и он является оппозиционером. А сторонники Аблязова утверждают, что если Аблязов и украл то украл их у Назарбаева.
Мы с этим не согласны, потому что считаем что заработать честно 6 миллиардов за так короткий срок не возможно и что все деньги вывезенные из Казахстана принадлежат народу Казахстана.
Уже было предложение некоторых уважаемых джигитов с Казахстана встретится с глазу на глаз с Аблязовым на разговор, но Аблязов не соглашался. Надеюсь меня хрупкой казашки Аблязов не испугается и примет мой вызов на Жекпе Жек.
Было бы хорошо, если при встречи были и наблюдатели с уважаемых людей Казахстана и журналистов.
Балли Мажец(Балжан Наурузбаева девичья фамилия) жекпе жек с Аблязовым.

1 mar

Посол Казахстана в Польше освобождён от должности.

Алтай Абибуллаев освобожден от должности посла в Польше

Абибуллаев применял в своей работе жёсткие методы базарного обогощения. Говорят его отец был базаркомом Кызылординского базара. Семейные традиции волчьего выживания.
Во время приезда Назарбаева в Польшу нас пробовали запугать, помешать во время нашего пикета насылая на меня группу подкупленной молодёжи, которая истеричными криками пробовала нас заглушить. Уволили за то что насылал несчастных студентов на митинг оппозиции. Родители этих студентов должны на Абибуллаева подать в суд, за то что их дети вместо того что бы учится работали у посла крикунами.
Посол Казахстана в Польше Абибуллаев пробовал свои подлые действия, которого мы знаем ещё со времён когда был студентом здесь в Польше, тогда был подлым человеком, с годами видимо стал только подлее.
Когда началась нагонка на Рахата Алиева, охота, Абибулаева перебросили с Польши в Австрию. И Рахат сказал тогда, что перебрасывают в Австрию самых отъявленных негодяев типа Абибуллаева, у которого нет дипломотического стержня, порядочности, а только жёсткая тупость.
Это подтвердилось во время визита Назарбаева в Польшу 2016году, когда нанятые Абибулаевым провокаторы хотели помешать мне говорить в мегафон кричя как резанные, а все в Польше поняли это как крик народа против тирании Назарбаева. Всё руководство Польши и присутствовавшие зарубежные дипломаты ведущих стран видимо долго смеялись.
Тупые жёсткие действия иногда дают такие результаты.

А слухи, которые распространяет подозреваем сам Абибуллаев, что его уволили, за то что не хотел говорить по русски, это не правда. Сам тот факт, что Абибуллаев устроил шум со своего ухода с поста посла свидетельствует о том, что он никогда не был настоящим дипломатом, потому что дипломатия любит тишину и спокойствие, а не разборки и шум.

23 wrz

Выступление Балли Мажец на сессии ОБСЕ тема Верховенство права.

Выступление Балли Мажец на сессии ОБСЕ тема Верховенство права.

Меня зовут Балли Мажец я являюсь пердседателем ассоциации и лидером оппозиции Казахстана за рубежом.
19 июля исполнилось 10 лет с момента ареста и нахождения Арона Атабека в тюрьме. Он был арестован после событий в Шаныраке.
Арон Атабек прошел пытки, издевательства находясь в карцере и штрафного изолятора. Он пять лет провел в тюрьме в сырой камере, что привело к многочисленным заболеваниям.
В колониях и тюрьмах его помещали в одиночную камеру и карцер, максимально изолируя. Такие невыносимые условия холодных создаются специально, чтобы сломить поэта и дисидента, он был дисидентом ещё со времён советского Союза.

Трое товарищей Арона Атабека были отправлены за решетку на длительный срок
Курмангазы Утегенов – на 16 лет, Ерганат Тараншиев – на 15 лет, Рустем Туяков был приговорен к 14 годам тюрьмы.
24 апреля в Атырау прошел первый и самый многочисленный «земельный» митинг в Казахстане. На митинг прибыл и аким Атырауской области Нурлан Ногаев, заявивший, что никто из его участников и организаторов к ответственности привлечен не будет. Однако, Бокаев, Аян, а также несколько других активистов в середине мая были посажены под административный арест, по истечению которого им инкриминировали ряд уголовных статей, в том числе разжигании социальной розни и призывы к несанкционированному митингу.
Народ в Казахстане требует свободу Арону Атабеку, Курмангазы Утегенову, Ерганат Тараншиеву, Рустем Туякову, Максу Бокаеву, Талгату Аяну.
Конечно можно и нужно было бы сказать обширнее, но регламинт 4 минуты, хотя мне сегодня позволили говорит больше.

https://www.youtube.com/watch?v=Krd9uPcu0eg

21 wrz

Выступление Балли Мажец на ОБСЕ о митингах и арестах в Казахстане

Выступление Балли Мажец на ОБСЕ о митингах и арестах в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане против продажи и аренды земли Казахстана иностранцам начались 24 апреля 2016г в городе Атырау, через три дня митинги состоялись в Актобе и Семей. После митингов президент Назарбаев заявил, что надо наказать зачинщиков дезинформации о продаже земли, хотя есть много фактов продажи земли в Казахстане иностранцам – китайцам. Власти во время митингов говорили, что не будут никого арестовывать, но были арестованы и народные лидеры Макс Бокаев и Талгат Аян, которых очень уважают и ценят народ.
На 21 мая были заплонированы митинги на защиту земли, по всему Казахстану, но официальные власти отклонили заявки на проведение митингов. В этот день силовики задержали сотни активистов , журналистов и просто простых граждан.
Вот уже 6 месяцев в тюрьмах Казахстана находятся Макс Бокаев и Талгат Аян.
Требуем освободить осужденных и что бы гражданское общество могло доносить до власти своё мнение.

https://www.youtube.com/watch?v=h6LXR4TUstI

4 wrz

За Боратов правящих Казахстанем народ не отвечает

За Боратов правящих Казахстанем народ не отвечает
Оказывается польский вратарь Artur Boruc написал на своей страничке что то там о борате и некоторые в Казахстане обидились.
Только я спрашивую за что эти люди обижаются.
Если в стране Казахстан власти по отношению к свою населению ведут себя как бораты.
Казахстан огромная страна с несметными натуральными богатствами в земле и с небольшим, всего 17 млн. бедным населением. Только кучка людей приближённых к власти имеют миллионные и миллиардные состояния и никто не знает как они это заработали, большая часть информации просто тайная и для населения и для журналистов и для карманных депутатов.
А нормально ли, если это не боратостан, держать Арона Атабека без вины в тюрьме 10 лет, а этично что бы он 10 лет не видел жену и дочку, а этично арестовывать людей на улице или при выходе из дома только за то что властям кажется что они могли бы нарушить право. А этично когда горстка людей живёт как сыр в масле а у простых людей в маленьких местностях проблемы с питьевой водой.
А не бораты ли хотят продать и отдать земли наших предков китайцам.
А не идёт ли боратизации Казахстана полным ходом, если всё больше и больше людей уезжают из страны, и если дети и семьи правящих людей в основном живут за рубежом.
И не бораты ли покупают спортсменов за рубежом за миллионы, вместо того что бы выращивать свои кадры строя в каждой маленькой местности стадины и развивать свой казахстанский спорт и спортсменов.
Поэтому надо за боратизацию страны спрашивать у властей Казахстана, а не искать виновных по всему миру.

4 wrz

Za Boratów rządzących Kazachstanem naród nie odpowiada.

Za Boratów rządzących Kazachstanem naród nie odpowiada.

Okazuje się, że polski bramkarz Artur Boruc napisał na swojej stronie coś o Boracie i niektórzy w Kazachstanie poczuli się obrażeni.

Ale ja się zastanawiam, dlaczego ci  ludzie czują się urażeni, jeśli władze Kazachstan względem swojego narodu zachowują się jak boraci.

Kazachstan to ogromny kraj o niezliczonych bogactwach naturalnych i z niewielką liczbą mieszkańców – w sumie 17 milionów biednych ludzi. Tylko garstka ludzi z kręgu władzy posiada miliony i miliardy dolarów, a nikt nie wie, w jaki sposób zdobytych, większość informacji trzymana jest w tajemnicy i od społeczeństwa i od dziennikarzy i od marionetkowych posłów.

Ograniczenie swobód politycznych i wolności słowa, areszty i więzienia przeciwników władzy, brak niezawisłego sądownictwa, wszechobecna korupcja – to jest dzisiejszy Kazachstan. Ani jedne dotychczasowe wybory, zarówno parlamentarne jak i prezydenckie, nie zostały uznane przez społeczność międzynarodową za wolne i demokratyczne. (więcej…)

30 sie

Умер президент Узбекистана – Каримов.

Умер Каримов.

Узбекистан не может определится с президентом.

По канону ислама должны похоронить Каримова до захода солнца или на следующий день.

Призываем Узбекистан, не оскверняйте человека. Тираном был при жизни. Но по смерти надо похоронить как положено, в срок.

Мстить, издеватся над мёртвым человеком недостойно.

Конечно, мы оппозиция Казахстана всей душой с теми, которые пострадали от Каримова и его власти. Все мы знаем о преследованиях в Узбекистане от детей до стариков, о пытках ужасных в тюрьмах, о изнасилованиях зверских инокомыщлящих и о том, что Каримов не хотел нормально отдать власть. Многие поэтому в Узбекистане, так как с Кадаффи хотят его наказать заслуженно.

Но мы призываем к милосердию. (więcej…)