Życiorys

Balli Marzec, z wykształcenia inżynier, z zawodu dziennikarka, z wyboru działaczka na rzecz upowszechniania i ochrony swobód obywatelskich.

Pochodzi z Kazachstanu, od wielu lat mieszka w Polsce, jest polską obywatelką i działaczką demokratycznej opozycji Kazachstanu. Jest założycielką i Prezeską Stowarzyszenia Wspólnota Kazachska. Balli Marzec jest liderką Opozycji Kazachstanu za granicą.

Balli Marzec od wielu lat zajmuje się problematyką przestrzegania praw człowieka i przemianami demokratycznymi w krajach postsowieckich.

Od 2002 r. jest Prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Kazachska”, polskiej organizacji pozarządowej „non profit” działającej na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji.

Stowarzyszenie zajmuje się pomocą repatriantom w Polsce i Polakom w Kazachstanie, min. zorganizowaliśmy wernisaż malarzy-repatriantów w Muzeum Narodowym, organizujemy wysyłkę paczek do Polaków w Kazachstanie.

Na przykład w 2004 roku interweniowała w sprawie nauczyciela języka polskiego w Kazachstanie, którego chciano odesłać do Polski a uczniowie polskiej szkoły chcieli, żeby nadal ich uczył.

Żadna inna organizacja w Polsce nie ma takiego doświadczenia i wiedzy o Polonii w Kazachstanie jak Wspólnota Kazachska.

Oczekujemy wsparcia WK i umożliwienia pracy na rzecz Polonii w Kazachstanie.

Polska nie jest w stanie przyjąć od razu wszystkich Polaków i dlatego działania stowarzyszenia na rzecz społeczności polskiej na miejscu w Kazachstanie jest bardzo potrzebna i jest mostem łączącym Polaków z Ojczyzną.

Jest organizatorką i uczestniczką akcji wspierających przemiany demokratyczne. Występuje przeciwko łamaniu praw człowieka i ograniczaniu wolności prasy i wypowiedzi.

Od wielu lat działa na rzecz przemian demokratycznych w Kazachstanie.

Współpracowałam m.in. z Prezydentem Lechem Kaczyńskim w tematach związanych z prawami człowieka i Polonii na Wschodzie.

Przed wizytą Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Kazachstanie, poinformowaliśmy Prezydenta o tym, że prezes Polonii w Kazachstanie był wieloletnim pracownikiem służb, i że Polacy z Kazachstanu proszą o pomoc, żeby to zmienić. Po naszej interwencji ta osoba przestała pełnić funkcję prezesa Polonii.

Miałam zaszczyt pełnić wartę honorową przy trumnach pary prezydenckiej Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej.

Aktywnie działa przeciwko łamaniu praw człowieka i ograniczaniu wolności prasy w Kazachstanie. Jest wieloletnim korespondentem zagranicznym w Polsce. Jest autorką wielu artykułów, wystąpień i reportaży poświęconych sytuacji opozycji w Kazachstanie. Występuje w obronie więźniów politycznych i represjonowanych działaczy opozycyjnych. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi oraz działaczami społecznymi i politycznymi. Cale swoje życie była nieobojętna na niesprawiedliwość i wałczyła o prawa człowieka.

W 2004 r., dzięki interwencji Wspólnoty Kazachskiej i Bali Marzec, Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie zrezygnowała z przyznania tytułu doctora honoris causa prezydentowi Kazachstanu Nazarbajewowi.

4 marca 2004 r.Stowarzyszenie Wspólnota Kazachska wspólnie z Muzeum Narodowym zorganizowało dwóm malarzom repatriantom wystawę w Łazienkach Królewskich w Warszawie. To była pierwsza taka wystawa w historii Muzeum Narodowego.

We wrześniu 2006 r. lider kirgiskiej opozycji Omurbek Tekebajew został zatrzymany na lotnisku w Warszawie przez polskie służby celne po znalezieniu podrzuconych do jego bagażu „matrioszki” z narkotykami. Dzięki interwencji Balli Marzec został zwolniony z aresztu i oczyszczony z wszelkich zarzutów. W kolejnych miesiącach komisja kirgiskiego parlamentu stwierdziła, że wydarzenie było skutkiem działania służb specjalnych, które jeszcze na lotnisku w Kirgistanie umieściły narkotyki w jego bagażu.

Balli Marzec, w 2007 r. w czasie pikiety w Bratysławie, podczas wizyty autorytarnego przywódcy Kazachstanu Nazarbajewa, została brutalnie pobita przez policję. To wydarzenie stało się jednym z 10 Wydarzeń Roku w Słowacji. Na protest dostała zgodę miejscowych władz. Jednak, gdy zaczęła przemawiać przez megafon, ostrzegając, że „w Kazachstanie prześladuje się demokrację”, kilku policjantów rzuciło się na nią. Wykręcali jej ręce i nogi, wrzucili do radiowozu i zabrali do komisariatu. Następnego dnia Minister Spraw Wewnętrznych Słowacji Pan Kaliniak przeprosił Balli Marzec na wspólnej konferencji prasowej za brutalne działania policji. https://sk.wikipedia.org/wiki/Balli_Marzec

W 2008 r. wzięła udział w Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE w Astanie. Ambasada Kazachstanu w Warszawie odmówiła jej wydania wizy. Wizę otrzymała dopiero na lotnisku w Astanie, dzięki interwencji Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.

Za działalność opozycyjną ma zakaz wjazdu do Kazachstanu. W 2017r. pojechała do Kazachstanu na pogrzeb swojej mamy, której nie widziała od 13 lat, tylko dzięki bezwizowemu wjazdowi z okazji EXPO a władze nie ośmieliły się jej zatrzymać.

W czasie przedterminowych Wyborów Prezydenckich w 2010 roku, Balli Marzec była członkiem Komitetu Wyborczego kandydata na Prezydenta RP Kornela Morawieckiego, legendarnego przywódcy Solidarności Walczącej.

Komitet wyborczy Kornela był zarejestrowany w biurze naszego Stowarzyszenia Wspólnota Kazachska

Balli jest członkiem Stowarzyszenia Solidarność Walcząca.

W lutym 2015 Balli Marzec postawiła sobie za cel wyjaśnienia incydentu podczas najścia policjantów z Żar na pięć mieszkań, w poszukiwaniu zgubionej obrączki zgłoszonej przez jednego z policjantów. Chciała przekazać nową obrączkę Komendantowi Głównemu Policji a następnie pojechała do Żar, żeby na miejscu wyjaśnić sprawę skandalicznego zachowania się policji. Spotkała się też z poszkodowanymi, których potraktowano jak złodziei i bandytów.

Balli Marzec brała udział w Wyborach Prezydenckich 2015, jako niezależna kandydatka. Jej udział w wyborach prezydenckich pokazał światu, że Polska jest nowoczesna, różnorodna i otwarta.

W 2015 r. startowała w wyborach Parlamentarnych do polskiego Sejmu z rekomendacji Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, z listy Kukiz 15.

Dzięki uczestnictwu w wyborach prezydenckich i parlamentarnych w Polsce Balli zdobyła doświadczenie, które pozwoli w przyszłości uczestniczyć w wyborach prezydenckich w jej historycznej ojczyźnie, Kazachstanie.

„Zrobię wszystko, żeby w społeczeństwie nie było niesprawiedliwości, żeby były przestrzegane prawa człowieka we wszystkich dziedzinach życia. Jestem za tym, żeby rządzący rozliczali się ze wszystkich pieniędzy, wydawanych z publicznych środków.” – Balli Marzec.