Życiorys

Balli Marzec

Balli Marzec, z wykształcenia inżynier, z zawodu dziennikarka, z wyboru działaczka na rzecz upowszechniania i ochrony swobód obywatelskich.

Pochodzi z Kazachstanu, od wielu lat mieszka w Polsce, jest polską obywatelką i działaczką demokratycznej opozycji Kazachstanu. Jest założycielką i Prezeską Stowarzyszenia Wspólnota Kazachska. Balli Marzec jest liderką Opozycji Kazachstanu za granicą.

Balli Marzec od wielu lat zajmuje się problematyką przestrzegania praw człowieka i przemianami demokratycznymi w krajach postsowieckich.

Od 2002 r. jest Prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Kazachska”, polskiej organizacji pozarządowej „non profit” działającej na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji.

Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi oraz działaczami społecznymi. Jest organizatorką i uczestniczką akcji wspierających przemiany demokratyczne. Jest stałym uczestnikiem sesji OBWE w Warszawie, gdzie występuje przeciwko łamaniu praw człowieka i ograniczaniu wolności prasy i wypowiedzi.

Od wielu lat działa na rzecz przemian demokratycznych w  Kazachstanie. Współpracowała m.in. z Prezydentem Lechem Kaczyńskim w sprawie przestrzegania praw człowieka w Kazachstanie. Miałam zaszczyt pełnić wartę honorową przy trumnach pary prezydenckiej Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej.

Aktywnie działa przeciwko łamaniu praw człowieka i ograniczaniu wolności prasy w Kazachstanie. Jest wieloletnim korespondentem zagranicznym w Polsce. Jest autorką wielu artykułów, wystąpień i reportaży poświęconych sytuacji opozycji w Kazachstanie. Występuje w obronie więźniów politycznych i represjonowanych działaczy opozycyjnych. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi oraz działaczami społecznymi i politycznymi. Cale swoje życie była nieobojętna na niesprawiedliwość i wałczyła o prawa człowieka.

W 2004 r., dzięki interwencji Wspólnoty Kazachskiej i Bali Marzec, Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie zrezygnowała z przyznania tytułu doctora honoris causa prezydentowi Kazachstanu Nazarbajewowi.

We wrześniu 2006 r. lider kirgiskiej opozycji Omurbek Tekebajew został zatrzymany na lotnisku w Warszawie przez polskie służby celne po znalezieniu podrzuconych do jego bagażu „matrioszki” z narkotykami. Dzięki interwencji Balli Marzec został zwolniony z aresztu i oczyszczony z wszelkich zarzutów. W kolejnych miesiącach komisja kirgiskiego parlamentu stwierdziła, że wydarzenie było skutkiem działania służb specjalnych, które jeszcze na lotnisku w Kirgistanie umieściły narkotyki w jego bagażu.

Balli Marzec, w 2007 r. w czasie pikiety w Bratysławie, podczas wizyty autorytarnego przywódcy Kazachstanu Nazarbajewa, została brutalnie pobita przez policję. To wydarzenie stało się jednym z 10 Wydarzeń Roku w Słowacji. Na protest dostała zgodę miejscowych władz. Jednak, gdy zaczęła przemawiać przez megafon, ostrzegając, że „w Kazachstanie prześladuje się demokrację”, kilku policjantów rzuciło się na nią. Wykręcali jej ręce i nogi, wrzucili do radiowozu i zabrali do komisariatu. Następnego dnia Minister Spraw Wewnętrznych Słowacji Pan Kaliniak przeprosił Balli Marzec na wspólnej konferencji prasowej za brutalne działania policji. https://sk.wikipedia.org/wiki/Balli_Marzec

Ma zakaz wjazdu do Kazachstanu. W 2008 r. wzięła udział w Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE w Astanie. Ambasada Kazachstanu w Warszawie odmówiła jej wydania wizy. Wizę otrzymała dopiero na lotnisku w Astanie, dzięki interwencji Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.

W czasie przedterminowych Wyborów Prezydenckich w 2010 roku, Balli Marzec była członkiem Komitetu Wyborczego i działu prasowego kandydata na Prezydenta RP Kornela Morawieckiego, legendarnego przywódcy Solidarności Walczącej. Balli jest członkiem Stowarzyszenia Solidarność Walcząca.

W lutym 2015 Balli Marzec postawiła sobie za cel wyjaśnienia incydentu podczas najścia policjantów z Żar na pięć mieszkań, w poszukiwaniu zgubionej obrączki zgłoszonej przez jednego z policjantów. Chciała przekazać nową obrączkę Komendantowi Głównemu Policji a następnie pojechała do Żar, żeby na miejscu wyjaśnić sprawę skandalicznego zachowania się policji. Spotkała się też z poszkodowanymi, których potraktowano jak złodziei i bandytów.

Balli Marzec brała udział w Wyborach Prezydenckich 2015, jako niezależna kandydatka. Jej udział w wyborach prezydenckich pokazał światu, że Polska jest nowoczesna, różnorodna i otwarta.

Znając dobrze Polskę i kraje byłego Związku Radzieckiego udało by się Balli zrobić Polskę pomostem między Zachodem i Wschodem, krajem który miał by istotny głos na międzynarodowej arenie w sprawie naszych partnerów ze wschodu.

W 2015 r. startowała w wyborach Parlamentarnych do polskiego Sejmu z rekomendacji Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, z listy Kukiz 15.

Dzięki uczestnictwu w wyborach prezydenckich i parlamentarnych w Polsce Balli zdobyła doświadczenie, które pozwoli w przyszłości uczestniczyć w wyborach prezydenckich w jej historycznej ojczyźnie, Kazachstanie.

„Zrobię wszystko, żeby w społeczeństwie nie było niesprawiedliwości, żeby były przestrzegane prawa człowieka we wszystkich dziedzinach życia. Jestem za tym, żeby rządzący rozliczali się ze wszystkich pieniędzy, wydawanych z publicznych środków.” – Balli Marzec.