Program

1. Prawa człowieka i przestrzeganie zapisów Konstytucji RP.

2. Zwiększenie aktywnej pomocy dla najbiedniejszych, najsłabszych i wykluczonych.

3. Podniesienie obronności Polski poprzez unowocześnienie uzbrojenia i modernizację armii.

4. Polityka zagraniczna – Polska w ramach Unii Europejskiej pomostem między Wschodem i Zachodem, dobre stosunki z sąsiadami.

5. Gospodarka – uproszczenie i obniżenie podatków, ograniczenie ilości koncesji i zezwoleń, swobodny dostęp do zawodów, podwyższenie kwoty wolnej od podatku, ograniczenie biurokracji

6. Nowoczesna energetyka oparta na węglu, nie dla elektrowni atomowych.