28 kw.

Opozycja nie uznaje wyników wyborów prezydenckich w Kazachstanie

Opozycja zbojkotowała wybory w Kazachstanie i zaapelowała do świata o nieuznawanie wyników.

W Kazachstanie 26 kwietnia odbyły się przedterminowe wybory prezydenckie. Po raz piąty Nursułtan Nazarbajew, obecny prezydent Kazachstanu, wygrał zdobywając 97,75 proc. głosów przy frekwencji 95,22%
OBWE krytykuje wybory prezydenckie w Kazachstanie. Według OBWE wyborcy nie mieli realnego wyboru do walki o władzę nie dopuszczono prawdziwej opozycji.
W Kazachstanie jest też ograniczona możliwość wyrażania poglądów i wolność prasy – głosi oświadczenie OBWE.
Wśród naruszeń wymienione szeregi podobnych podpisów na listach wyborczych, głosowania grupami, nieprawidłowo zamkniętych urnach wyborczych, przypadki wielokrotnego głosowania i głosowanie pod przymusem.
Obserwatorzy powiedziały również, że przepisy ograniczające regulacji mediów w tym zamykania i blokowania stron internetowych, zmniejszyły różnorodność poglądów i stłumiły debaty publiczne
Opozycja te wybory zbojkotowała i zaapelowała do świata o nieuznawanie wyników wyborów prezydenckich w Kazachstanie.
Balli Marzec

28 kw.

Оппозиция Казахстана не признаёт итогов президенских выборов в Казахстане

Оппозиция Казахстана не признаёт итогов президенских выборов  в Казахстане и призывает считать их не лигитимными.

Оппозиция Казахстана не признаёт итогов президенских выборов  в Казахстане

Оппозиция Казахстана не признаёт итогов президенских выборов в Казахстане

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) считает, что выбор избирателей на президентских выборах в Казахстанет 26 апреля 2015г  был ограничен из-за отсутствия реальной оппозиции и ограничения свободы слова.
Наблюдатели отметили значительное ограничение свободы выражения мнения и отсутствие реального выбора между политическими альтернативами.

https://www.youtube.com/watch?v=_3YANs7hkPk&feature=youtu.be&a