Opozycja wzywa do dialogu i prosi o pośrednictwo Prezydenta RP.

18 sie

Opozycja wzywa do dialogu i prosi o pośrednictwo Prezydenta RP.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Andrzej Duda

Panie Prezydencie,

W związku z wizytą Prezydenta Kazachstanu N. Nazarbajewa zwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie w organizacji spotkania opozycji Kazachstanu z Prezydentem Kazachstanu.

Ograniczenie swobód politycznych i wolności słowa, areszty i więzienia przeciwników władzy, brak niezawisłego sądownictwa, wszechobecna korupcja – to jest dzisiejszy Kazachstan.

Kazachstan znajduje się w historycznym momencie, kiedy naród nie zgadza się z polityką obecnej władzy, są protesty robotników, są fale samobójstw młodych ludzi, represje wobec zwykłych obywateli wychodzących na pokojowe mitingi. Narasta potrzeba dialogu władzy z opozycją, aby zmienić tą sytuacje i nie dopuścić do masowych protestów i rozlewu krwi.

Polska historia daje przykład, jak pokojowo rozwiązywać takie sytuacje. Większość sierpniowych postulatów Solidarności z 1980 roku jest aktualnych i dzisiaj dla Kazachstanu.

Opozycja Kazachstanu jest gotowa do rozmów z Prezydentem Nazarbajewem o realizacji następujących postulatów:

 1. Akceptacja niezależnych od wladzy i pracodawców wolnych związków zawodowych.
 2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
 3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw
 4. Zwolnić wszystkich więźniów politycznych, znieść represje za przekonania.
 5. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
 6. a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
 7. b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
 8. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
 9. Nie sprzedawać i nie wydzierżawiać ziemi Kazachstanu cudzoziemcom.
 10. Żądamy uwolnienia ludzi, którzy są aresztowani za udział w masowych protestach w obronie ziemi przed oddaniem w obce ręce.
 11. Zagwarantować wolność zgromadzeń i swobody wyrażania poglądów.
 12. Zagwarantowanie wolnych i demokratycznych wyborów – OBWE nie uznało za wolne i demokratyczne ani jednych wyborów w Kazachstanie.
 13. Zapewnić pluralizm polityczny poprzez zmniejszenie liczby osób wymaganych do rejestracji partii z 40.000 do 1.000, tak jak to jest w Polsce.

Uważamy, że Polska ma moralny obowiązek pośredniczyć w tych rozmowach, chociażby ze względu na mieszkających w Kazachstanie Polaków, zesłanych w czasach stalinowskich.

Wierzymy że wsparcie Polski tych rozmów pomoże doprowadzić do demokratyzacji Kazachstanu i tym samym Kazachstan stanie się realnym strategicznym partnerem dla Polski w tym regionie.

Prezes Opozycji Kazachstanu za granicą

Balli Marzec

Tel +48 605 039 973

[email protected]

www.wspolnotakaz.pl