TVP nie wspiera naszych działań na rzecz repatriantów i Polonii w Kazachstanie.

10 lut

Zwróciliśmy się z listem do Prezesa TVP Jacka Kurskiego w sprawie repatriantów z Kazachstanu, po jakimś czasie spotkała się z nami członek zarządu TVP Marzena Paczuska.

Rozmowa niestety nic nie dała, chociaż mieliśmy nadzieję, że TVP będzie wspierać nasze działania na rzecz repatriantów i Polonii w Kazachstanie. W dalszym ciągu TVP nie udziela tym sprawom praktycznie żadnej uwagi.

Poniżej nasz list do Prezes TVP Pana Jacka Kurskiego.

Szanowny Panie Prezesie,

Stowarzyszenie Wspólnota Kazachska jest polską organizacją pozarządową non profit, działającą od 2002 roku, na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka. Wspólnota Kazachska zajmuje się m.in. pomocą repatriantom w Polsce i Polakom w Kazachstanie, rozwoju demokracji w Kazachstanie.

Polska nie może zapominać o swoich rodakach zesłanych w czasach stalinowskich do Kazachstanu i ma moralny obowiązek, aby pamiętać o nich i umożliwić im powrót do Ojczyzny. Nie możemy także zapominać o Polakach, którzy z różnych przyczyn nie mogą wrócić do Polski i dlatego ważne jest działanie na rzecz demokracji w Kazachstanie. Jedyna polska organizacja związana z Kazachstanem, taka jak nasze stowarzyszenie, szuka wsparcia od Polski dla swoich działań.

Zwracamy się do Pana o wsparcie naszych działań poprzez nagłośnienie w programach TVP spraw repatriantów i Polonii w Kazachstanie poprzez podawanie do publicznej informacji o naszych działaniach:

  1. Organizacja wysyłania paczek świątecznych do polskich rodzin w Kazachstanie – każda paczka do konkretnej rodziny.
  2. Możliwość objęcia przez indywidualne osoby lub firmy z Polski patronatem konkretnej polskiej rodziny w Kazachstanie.
  3. Zaproszenie polskiej rodziny z Kazachstanu na tydzień do Polski z możliwością rewizyty w Kazachstanie (Polacy w Kazachstanie są bardzo gościnni chociaż żyją skromnie).
  4. Utworzenie banku danych o gminach, miejscowościach, które chcą i mogą przyjąć repatriantów z Kazachstanu.
  5. Organizowanie kontaktów z polskimi firmami chcącymi zatrudnić i pomóc w osiedleniu się w Polsce Polakom z Kazachstanu.
  6. Planujemy uruchomić Punkt konsultacyjny dla Polaków w Kazachstanie. Przewidujemy konsultacje, porady, szkolenia, aktywizację społeczną w obszarze upowszechniania świadomości obywatelskiej, doradztwo w zakresie praw polskiej mniejszości w Kazachstanie.
  7. Pogłębianie w Polsce wiedzy o Kazachstanie.

Prosimy o spotkanie w celu omówienia możliwości wspólnych działań na rzecz repatriantów i Polonii w Kazachstanie.

Z poważaniem,

Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Kazachska

Balli Marzec