4 Paź

Będę wdzięczna za każde wsparcie.

Jestem kandydatką na Posła w wyborach parlamentarnych do Sejmu 2015 z listy Kukiz’15 w okręgu Warszawa.
Nasz Ruch Kukiz’15 nie otrzymuje subwencji partyjnych, a nasza działalność opiera się wyłącznie na darowiznach sympatyków.
Będę wdzięczna za każde wsparcie.

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć moją kampanię, przelewu możecie dokonać na rachunek:
75 1090 2398 0000 0001 3102 0594 KWW „Kukiz’15”
ul. N. Barlickiego 28, 50-324 Wrocław.
W tytule przelewu wpisując:
Darowizna na kampanię wyborczą Balli Marzec kandydatki na posła okręg nr 19 z list KWW „Kukiz15” w 2015r.,
PESEL darczyńcy: …………, zamieszkały w Polsce.

28 Wrz

Kandydatka na Posła z listy Kukiz ’15 przedstawia się wyborcom Warszawy

Balli Marzec z listy Kukiz 15 do Sejmu RP przedstawia się wyborcom Warszawy

Balli Marzec z listy Kukiz 15 do Sejmu RP przedstawia się wyborcom Warszawy

Balli Marzec z listy Kukiz 15 do Sejmu RP przedstawia się wyborcom Warszawy (2)

Balli Marzec z listy Kukiz 15 do Sejmu RP przedstawia się wyborcom Warszawy

Balli Marzec z listy Kukiz 15 do Sejmu RP przedstawia się wyborcom Warszawy (3)

Balli Marzec z listy Kukiz 15 do Sejmu RP przedstawia się wyborcom Warszawy

Kandydatka na Posła w wyborach parlamentarnych do Sejmu 2015 z listy Kukiz’15 w okręgu Warszawa Bal li Marzec przedstawia się wyborcom Warszawy.

27 Wrz

Nasza konwencja wyborcza Kukiz’15 w Warszawie.

Nasza konwencja wyborcza Kukiz’15 w Warszawie.

Konwencja wyborcza Kukiz'15 w Warszawie. Balli Marzec

Konwencja wyborcza Kukiz’15 w Warszawie. Balli Marzec

Konwencja wyborcza Kukiz'15 w Warszawie. Paweł Kukiz z córką. Balli Marzec

Konwencja wyborcza Kukiz’15 w Warszawie. Paweł Kukiz z córką Polą. Balli Marzec

Konwencja wyborcza Kukiz '15 w Warszawie. Kornel Morawiecki Balli Marzec

Konwencja wyborcza Kukiz ’15 w Warszawie. Kornel Morawiecki Balli Marzec

Konwencja Kukiz 15 Warszawa Albert Łyjak i Balli Marzec

Konwencja Kukiz 15 Warszawa Albert Łyjak i Balli Marzec

Konwencja Kukiz 15 Warszawa. Balli Marzec

Konwencja Kukiz 15 Warszawa. Balli Marzec

 

25 Wrz

KUKIZ 15 Manifest Wielkiej Zmiany RP

DSCN3647

KUKIZ 15 Kandydaci do Sejmu Warszawa

Nad Polską krąży widmo Wielkiej Zmiany Systemowej, budząc nadzieję zwykłych ludzi i strach partyjnej kasty. Mamy teraz szansę ustanowić demokrację, w której obywatel jest pracodawcą polityków, a nie ich poddanym. Zarejestrowaliśmy we wszystkich okręgach do Sejmu listy KWW Kukiz’15. Budujemy oddolny ruch zrzeszający obywateli z każdego pokolenia, wyznania czy światopoglądu, z każdej grupy narodowej, z każdego zawodu i wykształcenia. Łączy nas wola dokonania Zmiany Systemowej.

http://nowa.gazetaobywatelska.info/

21 Wrz

SPOTKANIE Z KORNELEM MORAWIECKIM W RETRO PRAGA

 

Kornel Morawiecki w Retro Praga

Kornel Morawiecki i Balli Marzec w Retro Praga

Kornel Morawiecki i Balli Marzec w Retro Praga

Kornel Morawiecki Balli Marzec w Retro Praga  Balli Marzec

Kornel Morawiecki Balli Marzec w Retro Praga Balli Marzec

 Kornel Morawiecki w Retro Praga. Balli Marzec

Kornel Morawiecki w Retro Praga. Balli-Marzec i Piotr-Rzewuski

Kornel Morawiecki w Retro Praga. Balli-Marzec i Piotr-Rzewuski

Kornel Morawiecki w Retro Praga. Jerzy Bogumił i Balli Marzec

Kornel Morawiecki w Retro Praga. Jerzy Bogumił i Balli Marzec

Spotkanie z Kornelem Morawieckim w Retro Praga

28 Maj

Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pana Andrzeja Dudy

Szanowny Panie Prezydencie,
24 maja 2015 roku został Pan wybrany w wyborach powszechnych Prezydentem demokratycznej i wolnej Polski. Polacy zagłosowali na Pana licząc na zmiany, których Polska potrzebuje.
Chociaż Polska jest demokratycznym krajem, to demokracja nie jest dana raz na zawsze i należy walczyć z wszelkimi przejawami łamania podstawowych praw obywateli zapisanych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Wolność słowa, prasy, zgromadzeń, równość wobec prawa, niezależne sądy jak również prawo do pracy, ochrony zdrowia, edukacji – to są podstawy demokracji.
W czasie kompanii mówił Pan, że będzie pan Prezydentem wszystkich Polaków.
Dlatego zagłosowali na Pana nie tylko sympatycy partii Prawo i Sprawiedliwość, ale i ludzie sympatyzujący z innymi partiami i ludzie, którzy nie są związani z żadną partią.
Zagłosowali na Pana obywatele Polski o różnych światopoglądach, licząc, że będzie Pan najlepszym Prezydentem dla wszystkich mieszkających w Polsce, że nie będzie Pan dzielił ludzi w zależności od sympatii do tej albo innej partii.
Dlatego apelujemy do Pana, żeby w Pana otoczeniu, wśród doradców, w kancelarii pracowali ludzie z różnych środowisk i z różnymi światopoglądami, a nie tylko ludzie z partii, z którą był Pan związany.
Życzymy Panu, aby był Pan najlepszym Prezydentem Polski. Pana sukcesy będą sukcesami Polski. Wierzymy w to.
Balli Marzec
Stowarzyszenie Wspólnota Kazachska

24 Mar

Konferencja prasowa podsumowująca kampanię wyborczą Balli Marzec.

Konferencja prasowa podsumowująca kampanię wyborczą Balli Marzec.
W dniu 9 lutego 2015r. ogłosiłam zamiar kandydowania na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach prezydenckich 10 maja 2015.
Moje główne priorytety, jako Prezydenta to działania na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji. Uważam, że chociaż Polska jest demokratycznym krajem, to demokracja nie jest dana raz na zawsze i należy walczyć z wszelkimi przejawami łamania podstawowych praw obywateli.
W dniu 17 marca 2015r. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Balli Marzec.
Pragnę podziękować środowiskom wspierającym moją kandydaturę: Solidarność Walcząca, koalicja Niezłomnych, emigrantom, repatriantom oraz wszystkim sympatykom. Chciałabym również podziękować za ogromne wsparcie, jakie otrzymałam od działaczy i organizacji działających na rzecz demokracji z krajów Centralnej Azji: Kazachstanu, Uzbekistanu i Turkmenii. Mój start, Kazaszki na tak wysoki urząd w środku Europy odbił się szerokim echem w Europie i na świecie. Udział muzułmanki w wyborach prezydenckich w Polsce, to jest pierwszy taki przypadek w historii.
Nie stoi za mną żadna partia polityczna, startowałam bez pieniędzy, bez ogólnopolskiej rozpoznawalności, dlatego trudno było mi zbierać podpisy. Publiczne media w Polsce nie traktowały równo wszystkich kandydatów w wyborach prezydenckich, poświęcając swoją uwagę przede wszystkim kandydatom startujących z poparciem głównych partii politycznych.
Jednocześnie chciałabym podkreślić, że mój udział w wyborach jest dowodem na wysoki poziom demokracji w Polsce. Chciałabym podziękować Polsce, że umożliwiła mi start na najwyższy urząd w państwie. Mój udział w wyborach prezydenckich miał pozytywny wpływ na rozwój demokracji w Polsce i pokazał, że Polska jest krajem nowoczesnym, otwartym i różnorodnym.
Były głosy, że jestem emigrantem i dlatego nie mogę zostać Prezydentem Polski. Ale były też i głosy, że kiedyś musi być ten pierwszy raz. Ameryka też jeszcze do niedawna nie była gotowa na prezydenta afroamerykanina, ale świat się zmienia i Polska też się zmienia.
Udział w wyborach pozwolił mi zdobyć polityczne doświadczenie. Moje hasło wyborcze: „Kocham Polskę i Polaków. Mam nadzieję, że ta miłość jest wzajemna” sprawdziło się w życiu – otrzymałam i nadal otrzymuję duże wsparcie od Polaków, co potwierdza, że moja miłość do Polski jest odwzajemniona.
Balli Marzec

Balli Marzec

Balli Marzec

Balli Marzec