„Przyjazna Polska dla repatriantów z Kazachstanu”.

18 sie

Warszawa, 2019-07-18

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pan Piotr Gliński

Szanowny Panie Ministrze,

W dniu 09.03.2019r złożyliśmy do Narodowego Instytutu Wolności (NIW) w Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) Priorytet 1a Wniosek nr 5722: „Przyjazna Polska dla repatriantów z Kazachstanu”.

W dniu 05.06.2019r. otrzymaliśmy z NIW informację, że nasz wniosek został oceniony negatywnie, ponieważ „nie jest adekwatny do celów programu PROO” i nie został zakwalifikowany do kolejnego etapu konkursu, bez oceny merytorycznej, chociaż powinniśmy byli ją otrzymać zgodnie z Regulaminem.

Pragniemy zwrócić uwagę, że otrzymaliśmy dwie różne oceny merytoryczne z różnymi ocenami i różnymi datami – 17 kwietnia i 14 maja, chociaż dopiero 05 czerwca 2019r. otrzymaliśmy maila z NIW z informacją, że niedługo otrzymamy ocenę merytoryczną, chociaż powinniśmy byli ją otrzymać niezwłocznie zgodnie z Regulaminem. Informację o tym, że jest już dostępna ocena merytoryczna otrzymaliśmy dopiero po prawie dwóch miesiącach – 2 sierpnia 2019r.

Zwracamy się z prośbą o ponowne rozpatrzenie naszego wniosku ze względu na wysoką ważność społeczną planowanych przez nas działań dla środowiska repatriantów. Nie chce się wierzyć, że repatrianci nie należą do celów programowych NIW PROO.

W czasach stalinizmu setki tysięcy Polaków było zesłanych i przywiezionych w bydlęcych wagonach do Kazachstanu i bez pomocy i wsparcia Kazachów umarłoby tam w stepach z głodu i chłodu. Kazachowie pomagali Polakom czym mogli, chociaż sami niewiele mieli. Jest wielką niesprawiedliwością, że jedyna polska organizacja związana z Kazachstanem, tak jak nasze stowarzyszenie, nie dostaje wsparcia od Polski dla swoich działań.

Stowarzyszenie Wspólnota Kazachska jest polską organizacją pozarządową non profit, działającą na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji. Nasze stowarzyszenie zajmuje się m.in. informowaniem polskiego społeczeństwa o problemach repatriacji Polaków z Kazachstanu, integrowaniem środowiska repatriantów, propagowaniem rozwoju demokracji i przestrzegania praw człowieka w Kazachstanie.

Uważamy, że Polska nie może zapominać o swoich rodakach zesłanych w czasach stalinowskich do Kazachstanu i ma moralny obowiązek, aby pamiętać o nich i umożliwić im powrót do Ojczyzny. Nie możemy także zapominać o Polakach, którzy z różnych przyczyn nie mogą wrócić do Polski i dlatego ważne jest działanie na rzecz demokracji i przestrzegania praw człowieka w Kazachstanie oraz przyciąganie Kazachstanu do struktur europejskich i obszaru demokracji europejskiej.

Repatrianci, którzy wrócili do Polski nierzadko są pozostawieni sami sobie, napotykają w Polsce szereg problemów, dochodzi nawet do tego, że niektórzy nawet wracają do Kazachstanu. Pamiętajmy, że przez tych 70 lat oni zostawili tam krewnych, znajomych, przyjaciół, ponieważ spędzili tam cale życie i w Polsce mają trudności z odnalezieniem się. Byli przez całe życie zmuszeni do mówienia po rosyjsku i tu w Polsce nawet po latach mają akcent i czasami, dlatego spotykają się z niechęcią i wrogością. Są nawet przypadki napaści fizycznej na ich rodziny, np. podpalenie domu repatriantów w Brodowie pod Środą Wielkopolską.

Repatrianci zwracają się do naszego stowarzyszenia szukając pomocy i wsparcia, ponieważ my rozumiemy ich problemy.

Chcieliśmy zrealizować projekt, który przybliży Polakom sprawy repatriantów, pomoże w budowaniu pozytywnego obrazu problemu repatriacji Polaków z Kazachstanu, pomoże zrozumieć ich problemy a także zintegruje społeczność repatriantów.

W ramach naszego projektu „Przyjazna Polska dla repatriantów z Kazachstanu” planowaliśmy podjąć następujące działania:

  1. Przeprowadzenie serii spotkań prezentujących losy Polaków zesłanych w czasach stalinowskich do Kazachstanu, ich trudne warunki bytowe, pomoc mieszkańców Kazachstanu, uczestnictwo w życiu lokalnym, tęsknotę za krajem i chęć powrotu. W ramach tych spotkań, przedstawiona byłaby krótka historia zesłania Polaków do Kazachstanu, informacja o Kazachstanie, zwyczaje, folklor, tradycyjne potrawy regionu. Prezentowane byłyby slajdy, muzyka, stroje oraz tańce narodowe. Miałyby miejsce rozmowy na temat repatriantów, kim byli i dlaczego chcą wrócić do Polski.
  2. Spotkania z rodzinami repatriantów mieszkających w Polsce. Planowaliśmy organizację spotkań w całej Polsce, przy współpracy z urzędami wojewódzkimi. W czasie spotkań chcieliśmy zapoznawać się z problemami repatriantów, przeprowadzić ankietę na ten temat. Po spotkaniach wnioski i uwagi byłyby przekazywane do urzędów wojewódzkich.
  3. Cykliczne spotkania okolicznościowe/integracyjne z repatriantami w biurze stowarzyszenia. W czasie spotkań odbywałoby się wspólne przygotowanie tradycyjnych potraw kazachskich i polskich oraz degustacja. Byłaby wspólna zabawa, wymiana doświadczeń, dyskusja na temat rozwiązywania problemów repatriantów.
  4. Organizacje wystawy pamiątek i fotografii poświęconych Polakom zesłanym do Kazachstanu w tym rozdział poświęcony spotkaniom ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Polonią na Wschodzie.
  5. Prowadzenie strony internetowej z informacjami o realizacji działań w ramach projektu, publikacja zdjęć, informacje o tematach związanych z repatriantami, informacje o sytuacji w Kazachstanie.
  6. Aktywne uczestnictwo w mediach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram.

Powyższe działania pomogłyby w budowaniu pozytywnego przekazu o problemach repatriacji, poprawiłyby integrację środowiska repatriantów a także wzmocniły przekaz do społeczeństwa o problemach repatriacji.

Stowarzyszenie Wspólnota Kazachska zajmuje się tą tematyką od lat i uważam, że ten temat jest bardzo interesujący dla Polski i Polaków. W swoim czasie nasze stowarzyszenie miało okazję i przyjemność współpracować z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim w tematach związanych z prawami człowieka i repatriantów z Kazachstanu. W czerwcu 2019r w Instytucie im. Lecha Kaczyńskiego odbyła się prezentacja naszego stowarzyszenia poświęcona repatriantom z Kazachstanu, która spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Z poważaniem,

Balli Marzec

Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Kazachska

Tel 605 039 973

[email protected]